Připravované odprodeje

Malé Heraltice - bunkr ("řopík") SLO VEČ 41OP, okr. Opava


Výběrové řízení: 12.4.2023
Katastrální území: Malé Heraltice
Obec: Velké Heraltice
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-140 na pozemku st.p.č. 114 v k.ú. Malé Heraltice, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se v mírně svažitém zemědělsky obhospodařovaném lánu v blízkosti několika zalesněných ostrůvků. Stojí zhruba uprostřed vzdálenosti mezi Košeticemi a Malými Heralticemi, cca 500 m vlevo od jejich silniční spojnice. Přístup je pak možný částečně po odbočující nezpevněné polní cestě na vzdálenost necelých 200 m od objektu. Vše přes pozemky jiných vlastníků. Železobetonová stavba z roku 1938, jejíž technický stav odpovídá aktuálnímu stáří, je bez výrazného poškození, ale také bez napojení na inženýrské sítě. Vlastníkovi pozemku pod stavbou náleží zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)