Připravované odprodeje

Klatovy - pozemek p.p.č. 1927/24


Výběrové řízení: 14.2.2023
Katastrální území: Klatovy
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Plzeň
  
 

Popis:
Pozemek o výměře cca 0,3 ha v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, jiná plocha se nachází v severní okrajové části města Klatovy. Je podélného tvaru cca 170 m délky těsně přiléhající ke komunikaci č. II/185 a na jižní straně částečně sousedí s areálem Českého kynologického svazu. Jedná se o neudržovaný pozemek nepravidelného tvaru, porostlý travou, náletovými keři a listnatými stromy různého stáří. Přístup z veřejné komunikace nebo po pozemcích města Klatovy.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Gondáš   telefon: 973 340 824    e-mail: gondasj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)