Připravované odprodeje

České Budějovice - pozemek p.č. 261/2, k.ú. Litvínovice


Výběrové řízení: 12.4.2023
Katastrální území: Litvínovice
Obec: Litvínovice
Kraj: Jihočeský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: České Budějovice
 
 

Popis:
Jedná se o volně přístupný, neudržovaný pozemek porostlý starou travinou, malého obdélníkového tvaru o výměře 56 m2. Leží na okraji lesa současně u zemědělsky obdělávané lokality, cca 500 m jižně od zástavby obce Šindlovy Dvory. Přístup k němu není smluvně zajištěn.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
P. Průcha   telefon: 973 321 474    e-mail: annm.cb@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)