Připravované odprodeje

Hradec Králové - st.p.č. 336 jenož součástí je stavba skladu, k.ú. Věkoše


Výběrové řízení: 12.4.2023
Katastrální území: Věkoše
Obec: Hradec Králové
Kraj: Jihočeský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Pardubice
  
 

Popis:
Jedná se o malý zděný sklad na pozemku st. 336 o výměře 31 m2 v místní části Věkoše, který stojí za bytovými domy. Mezi nimi ke stavbě vede zpevněná přístupová komunikace, odbočující z ulice Jana Černého u zastávky MHD „Letiště“. Stavba z roku 1952, byla udržována drobnými stavebními úpravami, ale je bez připojení inženýrských sítí, přičemž připojení na elektro je možné. Dle územně plánovací dokumentace se předmět prodeje nachází ve funkční ploše – čistě obytné plochy vícepodlažní výstavby.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Macháčková   telefon: 723 252 821    e-mail: machackova.annm-pce@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)