Připravované odprodeje

Hradešín – pozemek p.p.č. 112/4, k.ú. Hradešín, okres Kolín.


Výběrové řízení:
Katastrální území: Hradešín
Obec: Hradešín
Kraj: Středočeský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
 
 

Popis:
Předmětem koupě je pozemek p.p.č. 112/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 1600 m? zapsaný na LV 69 pro k.ú. Hradešín. Pozemek se nachází blízko centra obce. Dle platného územního plánu je zařazen do zóny obytné zástavby, která se také kolem něj nachází. Pozemek je rovinatý, obdélníkového tvaru. Částečně je zarostlý náletovými dřevinami. Přístup na něj je částečně smluvně zajištěn. Z ostatních stran pozemek sousedí s oplocenými zahradami ve vlastnictví obce a soukromých vlastníků. Obec Hradešín leží na východní hranici okresu Kolín, 8 km jihozápadně od Českého Brodu, 6 km jižně od Úval. V obci je občanská vybavenost (OÚ, mateřská škola, restaurace, obchod potravin).

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 702 003 626    e-mail: gacal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)