Připravované odprodeje

Slaný–spoluvlastnický podíl na poz. p.p.č. 649, k.ú. a obec Slaný, okr. Kladno.


Výběrové řízení:
Katastrální území: Slaný
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
Pozemek: ano
Podíl státu: 8/49
Územní příslušnost: Praha
  
 

Popis:
Předmětem koupě je spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 8/49 na pozemku p.p.č. 649 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 0,48 ha v k.ú. Slaný. Pozemek pravidelného obdélníkového tvaru je svažitý k severu, nachází se mimo zástavbu města přibližně 500 m jižně od železniční stanice Slaný předměstí. Pozemek je přístupný po zpevněné cestě po pozemcích jiných vlastníků (bez smluvního zajištění), je porostlý náletovými dřevinami a na jeho malé části je vedena motokrosová trasa (bez povolení, neidentifikovaný provozovatel).

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 702 003 626    e-mail: gocal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)