Připravované odprodeje

Otvice - bunkr ("řopík) VEČ 115 s pozemkem, k.ú. a obec Otvice, okr. Chomutov


Výběrové řízení: 12.4.2023
Katastrální území: Otvice
Obec: Otvice
Kraj: Ústecký
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Litoměřice
    
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění vybudovaný na obranu Čsl. republiky (typ C se třemi střílnami) s vlastním pozemkem p.č. 690/2 o výměře 77 m2. Nachází se v zemědělsky užívaném lánu, přibližně 600 m severovýchodně od zástavby obce Otvice. Celý je pak obklopen ještě pozemkem Státního pozemkového úřadu (p.č. 690/1 s výměrou 149 m2 – není předmětem koupě) a přístup je po pozemcích jiných vlastníků bez smluvního zajištění. Jedná se o železobetonovou stavbu z roku 1938. Objekt je bez připojení k inženýrským sítím, v okolí stavby jsou na prodávaném pozemku narušené části kamenného valu a okopů, stav odpovídá době pořízení a dlouhodobého neudržování.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Krulich   telefon: 724 849 372    e-mail: onnm.ltm@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)