Připravované odprodeje

Kryry – bunkr („řopík“) SLO VEČ 10286, k.ú. a obec Kryry, okr. Louny.


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Kryry
Obec: Kryry
Kraj: Ústecký
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Litoměřice
    
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu E s jednou střílnou. Je situován na pozemku st.p.č. 991 ve vlastnictví jiné osoby (pozemek není předmětem koupě) na samém jižním okraji katastrálního území. Stojí v okraji rozsáhlého lesa cca 250 m za nouzovou letištní plochou, ležící při silnici mezi obcemi Černčice a Mukoděly. Současně přibližně 150 m vlevo od polní cesty vedoucí z této silnice severním směrem. Oblast je dobře dostupná po silnici I/6 Praha – Karlovy Vary. Železobetonová stavba z roku 1937 není připojena na inženýrské sítě, stavebně technický stav odpovídá době pořízení stavby. Vchod do objektu je bez mříží i dveří, opevnění je opatřeno pouze torzem ochranného valu. Přístup ke stavbě opevnění je přes pozemek jiného vlastníka bez smluvního zajištění. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Krulich   telefon: 724 849 372    e-mail: onnm.ltm@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)