Připravované odprodeje

Micmanice – bunkr („řopík“) SLO VEČ 500OL, k.ú. Micmanice, okr. Znojmo


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Micmanice
Obec: Strachotice
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-160) na pozemku st.p.č. 501 na samé východní hranici k.ú. Micmanice který je ve vlastnictví obce Strachotice (pozemek není předmětem koupě). Stojí mezi okrajem zemědělského lánu a vodním dílem „Mlýnská strouha“ (Dyjsko-mlýnský náhon) cca 100 m severozápadně od zástavby obce Slup, částečně skryt okolními vzrostlými dřevinami. Přístup ke stavbě je možný přes pozemky ve vlastnictví obce Strachotice a jiných osob bez smluvního zajištění. Objekt je bez inženýrských sítí. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)