Připravované odprodeje

Oleksovičky – bunkr („řopík“) SLO VEČ 511OL, k.ú. Oleksovičky, okr. Znojmo.


Výběrové řízení:
Katastrální území: Oleksovičky
Obec: Slup
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-140) stojí na pozemku p.č. 173/2 v k.ú. Oleksovičky, který je ve vlastnictví obce Slup (pozemek není předmětem koupě). Nachází se cca 100 m jižně od zastavěného území obce Oleksovičky u nezpevněné obecní cesty a současně 100 m od vodního díla Stará Dyje (Mlýnská strouha). A na opačné straně je po asi 80 m vzdálené polní cestě vedena značená turistická trasa k blízkým Jaroslavickým rybníkům. Přístup ke stavbě je tedy možný přes pozemky ve vlastnictví obce Slup. Objekt je bez inženýrských sítí. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)