Připravované odprodeje

Hevlín – bunkr s pozemkem („řopík“) SLO VEČ 567OL, okres Znojmo.


Výběrové řízení:
Katastrální území: Hevlín
Obec: Hevlín
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
    
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ 36-B ) s vlastním pozemkem p.č. 1718 o výměře 84 m? v k.ú. Hevlín, který je situován cca 3 km severozápadně od centra obce Hevlín. Stojí v zemědělsky obdělávané lokalitě asi 70 m vlevo od silnice č. II/408 z Hevlína do Dyjákovic a současně 150 m za jejím křížením s kanálem Krhovice – Hevlín. Nedaleko se nachází Přírodní památka Hevlínské jezero. Přístup je možný po pozemku jiné osoby. Objekt je bez inženýrských sítí.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)