Připravované odprodeje

Praha – pozemky p.č. 854/1 a p.č. 854/17, k.ú. Michle.


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Michle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
  
 

Popis:
Předmětem koupě jsou pozemky p.č. 854/1 o výměře 464 m2 a p.č. 854/17 o výměře 181 m2, zapsané na LV 157. Vzájemně jsou odděleny úzkým pruhem pozemku ve vlastnictví Hlavního města Prahy, který není součástí koupě. Pozemky se zatravněným povrchem a s vysazenými listnatými stromy se nachází v bezprostřední blízkosti křižovatky ulic Michelská a Ohradní. Jsou ohraničené chodníky pro pěší a na jihu parkovištěm, které využívají zákazníci sousedícího obchodu. Přes pozemky jsou vedeny inženýrské sítě. V územním plánu jsou pozemky začleněny do ploch všeobecně obytných a všeobecně smíšených. Jejich poloha je vhodná na umístění reklamních ploch různého druhu. Jedno reklamní zařízení je na pozemku již umístěno.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 702 003 626    e-mail: gocal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)