Připravované odprodeje

Praha – pozemek p.č. 854/19, k.ú. Michle.


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Michle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
 
 

Popis:
Předmětem koupě je pozemek p.č. 854/19 o výměře 199 m2, zapsaný na LV 157. Pozemek tvoří zeleň s několika vysazenými listnatými stromy. Pozemek navazuje na chodník u komunikace Michelská, východní část přiléhá k oplocení technického zařízení Pražské plynárenské a.s. Pozemkem probíhají inženýrské sítě. Je volně přístupný. V územním plánu se pozemek nachází v plochách všeobecně smíšených. Pozemek je vhodný pro umístění reklamní plochy.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 702 003 626    e-mail: gocal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)