Připravované odprodeje

Lešany nad Sázavou–pozemky p.p.č. 524/2 a p.p.č. 539/2, k.ú. Lešany nad Sázavou.


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Lešany nad Sázavou
Obec: Lešany
Kraj: Středočeský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
  
 

Popis:
Předmětem koupě jsou pozemky p.p.č. 524/2 o výměře 284 m? a p.p.č. 539/2 o výměře 9479 m?, oba ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha. Pozemky jsou součástí zelených ploch ve volné krajině. Jsou porostlé trvalými porosty různého druhu a stáří. Nachází se cca 500 m severně od obce Lešany v lokalitě zvané „Ve struhách“. Pozemky jsou volně přístupné po polních cestách a pěšinách. Lokalitou vede naučná stezka „Podlešanský mlýn“, procházející obcí Lešany a kolem nedalekých rybníků „Ovčička“ a „Beránek“. Současně cca 400 m severně od pozemků protéká řeka Sázava a stejně vzdálen východním směrem je pak areál Vojenského technického muzea. Krajina levého břehu Sázavy je řídce obydlená, místy s drobnou rekreační zástavbou. Okolní pozemky jsou tvořeny lesními porosty, remízky a pastvinami.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 702 003 626    e-mail: gocal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)