Připravované odprodeje

Ležky – bunkr („řopík“) SLO VEČ 10328, k.ú. Ležky, obec Lubenec, okr. Louny.


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Ležky
Obec: Lubenec
Kraj: Ústecký
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Litoměřice
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-200 s dvěma střílnami. Je situován na pozemku st.p.č. 120 ve vlastnictví jiné osoby (pozemek není předmětem koupě) při východním okraji katastrálního území mimo zástavbu obce. Objekt stojí cca 200 m vpravo od silnice I/6 z Prahy do Karlových Varů asi 1 km před obcí Ležky (asi 4 km před Lubencem) v těsné blízkosti Kapucínských skal. Je obklopen menším pozemkem s náletovými dřevinami a zemědělsky využívaným pozemkem, jež jsou ve vlastnictví stejného subjektu, jako je pozemek zastavěný stavbou a přístup přes ně není smluvně zajištěn. K objektu se lze přiblížit na vzdálenost cca 50 m po obecní polní cestě. Železobetonová stavba z roku 1937 není připojena na inženýrské sítě, stavebně technický stav odpovídá době jejího pořízení. Vchod do objektu je bez mříží i dveří, k objektu opevnění přiléhá zbytek ochranného valu. V obci je autobusová zastávka, a také vlaková zastávka na trati Rakovník – Bečov nad Teplou. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Krulich   telefon: 724 849 372    e-mail: onnm.ltm@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)