Připravované odprodeje

Mníšek – bunkr („řopík“) SLO VEČ 4037, k.ú. Mníšek u Liberce, okr. Liberec


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Mníšek u Liberce
Obec: Mníšek
Kraj: Liberecký
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Litoměřice
  
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-140Z zesílené odolnosti je umístěn na pozemku st.p.č. 712, který je vlastnictvím jiné osoby (není předmětem koupě). Nachází se přibližně 500 m severně od zástavby obce Mníšek, asi 80 m vlevo v ohybu silnice č. I/13 z Liberce do Frýdlantu na hranici CHKO Jizerské hory. Z místa je dobrý výhled do otevřené krajiny. Nedaleko západním směrem je vodní nádrž Mlýnice a asi 200 m níže směrem k obci je RC offroad dráha. Objekt je bezprostředně obklopen vzrostlými stromy a zemědělským pozemkem s travním porostem užívaným jako pastvina. Železobetonová stavba z roku 1937 není připojena na inženýrské sítě, její stavebně technický stav je dobrý. Opevnění je opatřeno zbytky ochranného valu, vchod do objektu postrádá mříže i dveře. Přístup ke stavbě opevnění je pouze přes pozemky stejného vlastníka, jako pozemku zastavěného a je bez smluvního zajištění. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo. Stavba je zapsána jako nemovitá kulturní památka.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Krulich   telefon: 724 849 372    e-mail: onnm.ltm@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)