Připravované odprodeje

Hlohovec – bunkr („řopík“) SLO VEČ 784OL, k.ú. Hlohovec, okr. Břeclav.


Výběrové řízení:
Katastrální území: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-140), stojí na pozemku p.č. 1826/19 v k.ú. Hlohovec, který je ve vlastnictví obce Hlohovec a není předmětem koupě. Je situován cca 1,2 km jižně od centra obce v zarostlém starém sadu vedle viniční tratě Allahovo Pole. Po silnici, vzdálené 200 m východně, je vedena cyklostezka „Knížecí, LVA, Slavkovské bojiště, Mikulovská“ a zároveň prochází značená turistická trasa KČT z Valtic do Mikulova. Přístup je možný přes pozemky ve vlastnictví obce Hlohovec. Objekt je částečně zarostlý křovinami, hůře přístupný a bez inženýrských sítí. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)