Připravované odprodeje

Novosedly–bunkr („řopík“) SLO VEČ 638OL, k.ú. Novosedly na Moravě, okr. Břeclav.


Výběrové řízení:
Katastrální území: Novosedly na Moravě
Obec: Novosedly
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-160), stojí na pozemku st.p.č. 983 v k.ú. Novosedly na Moravě, který je ve vlastnictví obce Novosedly a není předmětem koupě. Stojí necelé 2 km jihozápadně od centra obce Novosedly mezi zemědělsky obdělávanými lány na konci dlouhé polní cesty odbočující z cyklostezky „K soutoku“, která propojuje obce Novosedly a Jevišovka. Přístup je možný po uvedené polní cestě, vedoucí po pozemku ve vlastnictví obce Novosedly. Objekt je bez inženýrských sítí. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)