Připravované odprodeje

Praha – pozemek p.č. 676/3, k.ú. Točná.


Výběrové řízení: 31.10.2023
Katastrální území: Točná
Obec: Praha 12
Kraj: Praha
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
 
 

Popis:
Předmětem koupě je pozemek p.č. 676/3 o výměře 42 m2, zapsaný na LV 342. Pozemek trojúhelníkového tvaru tvoří zeleň se vzrostlými stromy. Nachází se asi 70 m za obytnou zástavbou obce Točná směrem do Komořan, navazuje vlevo na pozemek ulice Branišovská. V územním plánu je pozemek začleněn v plochách zahrádky a zahrádkové osady. Pozemek zasahuje do ochranného pásma Přírodní rezervace Šance. Severně na tuto rezervaci navazuje rekreační oblast Přírodní park Modřanská rokle – Cholupice.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 702 003 626    e-mail: gocal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)