Připravované odprodeje

Lubenec – bunkr („řopík“) SLO VEČ 10317, okres Louny.


Výběrové řízení:
Katastrální území: Přibenice
Obec: Lubenec
Kraj: Ústecký
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-180 se dvěma střílnami a rovnou prodlouženou týlovou stěnou, stojící na pozemku st.p.č. 57 v k.ú. Přiběnice ve vlastnictví jiné osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se přibližně 600 m jižně od zástavby osady Přibenice, místní části Lubence, v členitém lesním terénu nedaleko lokality Kapucínské skály. Železobetonová stavba z roku 1937 není připojena na inženýrské sítě, její stavebně technický stav odpovídá celkovému stáří. Opevnění je opatřeno kamennou rovnaninou a zemním záhozem, vchod do objektu je zabezpečen železnou mříží, uzavřenou šroubem (nad pravou střílnou je chybný nápis VEČ 10320). Přístup ke stavbě opevnění je pouze přes pozemky jiných vlastníků bez smluvního zajištění. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 602 151 716    e-mail: gocal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)