Připravované odprodeje

Lubenec – bunkr („řopík“) SLO VEČ 10320, okres Louny.


Výběrové řízení:
Katastrální území: Přibenice
Obec: Lubenec
Kraj: Ústecký
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-140 se dvěma střílnami a lomenou týlovou stěnou, stojící na pozemku st.p.č. 56 v k.ú. Přiběnice ve vlastnictví jiné osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se přibližně 600 m jižně od zástavby osady Přibenice, místní části Lubence, v členitém lesním terénu. Železobetonová stavba z roku 1937 není připojena na inženýrské sítě, její stavebně technický stav odpovídá celkovému stáří. Opevnění je opatřeno kamenným valem a zemním záhozem, vstup do objektu postrádá mříže i dveře. Přístup ke stavbě opevnění je pouze přes pozemky jiných vlastníků bez smluvního zajištění. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 702 003 626    e-mail: gocal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)